Iedereen Telt Mee

Iedereen Telt Mee

Iedereen Telt Mee (ITM) is een gezinsgericht programma, gericht op het stimuleren van de Nederlandse taal, opvoedingsondersteuning voor de ouders en de ontwikkeling van de kinderen.

ITM geeft kinderen een bepaalde mate van educatieve bagage mee (taalontwikkeling). De ouders worden gestimuleerd om hun kinderen naar kindercentra te brengen, zodat zij later met succes de basisschool kunnen doorlopen. Ook stimuleren we de betrokkenheid tussen ouders en school aangezien dit de schoolresultaten van het kind kan bevorderen.

Met het programma ITM willen we onderwijsachterstand als gevolg van sociale, economische en culturele omstandigheden vroeg signaleren en bestrijden. Hoe vroeger je de achterstand in de ontwikkeling bestrijdt, hoe meer effect dit heeft op de schoolloopbaan van het kind.

De combinatie van een ITM-programma met voor- en vroegschoolse programma's is een beproefde formule om de onderwijskansen van kinderen te vergroten. Kinderen worden op de peutergroep, in groep 1 en 2 en thuis gestimuleerd. Door de ondersteuning die ITM biedt, raken ouders actiever betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en raken ze vertrouwd met de werkwijze van de peutergroep en de basisschool. 

Daarnaast worden er in verschillende kernen van Terneuzen één keer per maand bijeenkomsten georganiseerd waar ouders opvoedkundige en praktische tips kunnen krijgen en ervaringen uitwisselen.

Niet gevonden wat u zocht? Bekijk de volgende pagina('s) eens: