POM gesprekken (preventieve ondersteuning mantelzorgers)

Tijdens een POM-gesprek neemt de sociaal werker samen met u een korte vragenlijst door. De antwoorden geven een goed beeld van de punten die u als belastend ervaart. We bekijken samen of er mogelijkheden zijn om de last voor u te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van vrijwilligers of door te verwijzen naar de juiste professional.