Uitnodiging mantel(ont)zorgmiddag

Uitnodiging mantel(ont)zorgmiddag

De mantelzorgers zorgen vanuit een persoonlijke betrokkenheid voor een naaste met een chronisch ziekte of een beperking. De mantelzorg is langdurig en intensief en overschrijdt de gewone zorg qua duur, intensiteit of belasting. aan-z biedt hen een uitje aan dankzij de mantel(ont)zorgmiddag.

Rondleiding bij het Portaal van Vlaanderen
Tijdens de mantel(ont)zorgmiddag krijgen de mantelzorgers een rondleiding bij het vernieuwde Portaal van Vlaanderen in Terneuzen. De bijeenkomst biedt hen de gelegenheid om met elkaar te spreken en ervaringen uit te wisselen. Het Portaal van Vlaanderen geeft, onder leiding van een deskundige gids, een indrukwekkend kijkje achter de schermen van het sluizencomplex. Hoe wordt een binnenvaart- of zeeschip door een sluis geloodst? Hoe verloopt het grote project ‘De nieuwe sluis’? Op deze en andere vragen krijgen de mantelzorgers antwoord. Het programma duurt van 13:30 tot 15:30 uur.

Inschrijven
Voor deze middag kan helaas niet meer worden ingeschreven.