Present Terneuzen en aan-z versterken de samenwerking

Present Terneuzen en aan-z versterken de samenwerking

Aandacht voor de (kwetsbare) burger
aan-z, de uitvoeringsorganisatie voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Terneuzen, richt zich op het versterken en verbinden van (kwetsbare) burgers. De organisatie zet in op de zelfredzaamheid, eigen regie en kwaliteit van leven. De ondersteuning gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de mensen. Present Terneuzen biedt groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle dag te beleven tijdens klusprojecten of sociale activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een tuin of woning opknappen, een bakje koffie drinken of een spelletjesmiddag bij een oudere.

Een steuntje in de rug
Beide organisaties hebben aandacht voor kwetsbare mensen in isolement. Present Terneuzen ontvangt aanmeldingen van maatschappelijke organisaties, zoals aan-z, en zet vrijwilligers in voor de realisatie van activiteiten. Op basis van de beschikbare tijd en de talenten van de vrijwilligers wordt er voor iedere hulpvraag een goede match gemaakt. Hierdoor is het project voor de betreffende groep een positieve ervaring en is de eenmalige inzet ondersteunend aan bestaande hulpverleningstrajecten.

“Wij zijn heel blij met de erkenning en waardering van aan-z, want  samen kunnen we veel betekenen voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken”, vertelt Carine Bentveld, coördinator Present Terneuzen.

Samenwerking zorgt voor versterking
Present Terneuzen en aan-z nemen al een aantal jaren samen de verantwoordelijkheid voor mensen die steun nodig hebben. Dankzij de samenwerkingsovereenkomst wordt de afstemming en de bekendheid van beide organisaties nog beter.

“Voor een recente hulpvraag zorgden Present, een sociaal werker van aan-z en een groep vrijwilligers er samen voor dat een overbelaste moeder weer een frisse start kan maken in haar woning. Ruimte in haar huis, zorgt voor ruimte in haar hoofd en dat zorgt ervoor dat ze weer voor haar kinderen kan zorgen. Zo’n project heeft echt impact!”, aldus Carine Bentveld.

Foto: Ralph van Dijk, voorzitter van het Bestuur van Stichting Present Terneuzen (links), en André van der Windt, directeur aan-z (rechts), ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.