Ondertekend AVG convenant bevordert de hulpverlening voor jongeren

Ondertekend AVG convenant bevordert de hulpverlening voor jongeren

Donderdag 27 juni ondertekenden samenwerkende organisaties in Zeeuws-Vlaanderen, waaronder aan-z, het AVG convenant dat de privacy van jongeren garandeert in het overleg dat het Jongerenloket Zeeuws-Vlaanderen organiseert. In dit Multi Casus Overleg (MCO) bespreken betrokken organisaties de problematiek van jongeren om tot een zo goed mogelijke oplossing voor hen te komen. In het convenant staan afspraken omtrent de bescherming van de privacy. Met de ondertekening van het convenant is het MCO AVG-proof. 

Multi Casus Overleg
Het MCO is in 2013 begonnen als een intern casusoverleg tussen verschillende teams van de gemeente Terneuzen. In de loop der jaren is het uitgebreid met externe partijen. Het MCO deelt kennis en ervaring omtrent de jongeren, zodat zij in een vroeg stadium met hulp van professionals geholpen kunnen worden. 

Sinds 2017 is het MCO een maandelijks overleg waarbij de volgende deelnemers zijn aangesloten: gemeente Terneuzen, aan-z, gemeente Sluis, RBL, Scalda, Tragel, Intervence, Zeeuwse Gronden, Leger des Heils, Prokino, Juvent, ’t Gors, Emergis, Klaver 4, Porthos Sluis, Politie, House4You, Hulst voor Elkaar, Veiligheidshuis Zeeland, William Schrikker groep. 

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met aan-z via: info@aan-z.eu of 0115 - 56 30 15.