Mantelzorger uit de gemeente Terneuzen aanmelden voor het mantelzorgcompliment

Mantelzorger uit de gemeente Terneuzen aanmelden voor het mantelzorgcompliment

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor een naaste. Op 8 november 2019 besteedt aan-z aandacht aan de jaarlijkse ‘Dag van de Mantelzorg’. Deze dag is in het leven geroepen met als doel mantelzorgers erkenning en waardering te geven voor alles wat zij doen. Namens de gemeente Terneuzen zet aan-z mantelzorgers in het zonnetje met een klein presentje, het mantelzorgcompliment.

Mantelzorgcompliment
De ervaring leert dat mantelzorgers het extra waarderen als ze door iemand uit hun omgeving worden aangemeld voor het mantelzorgcompliment. Bent u zorgvrager en wilt u uw mantelzorger de waardering geven die hij/zij verdient? Meld hem/haar dan aan voor het mantelzorgcompliment.

Wanneer komt een mantelzorger in aanmerking voor het mantelzorgcompliment?
   -   Ontvanger van mantelzorg woont in de gemeente Terneuzen;
   -   De mantelzorger verleent minimaal 8 uur per week mantelzorg;
   -   De mantelzorger verleent / verleende in 2019 ten minste drie maanden mantelzorg aan een naaste,
       bijvoorbeeld: een familielid, partner, kind, ouder, vriend of buur die een handicap, chronische ziekte,
       psychiatrische aandoening of verslaving heeft.

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk van 1 oktober tot en met 21 oktober 2019 per mail of telefonisch (0115-563015). Na aanmelding ontvangt de mantelzorger uiterlijk 25 oktober 2019 een uitnodiging om het mantelzorgcompliment op 8 november 2019 in ontvangst te nemen.

Privacywetgeving
Om de complimenten te kunnen verzorgen, hebben we een aantal persoonsgegevens van u en uw mantelzorger nodig. Daarom is het van belang dat u uw mantelzorger hierover informeert. We gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens en nemen maatregelen om deze te beschermen. Deze gegevens bewaren we tot uiterlijk 1 maand nadat de complimenten in ontvangst zijn genomen. Daarna worden de gegevens verwijderd uit ons systeem. In onze privacyverklaring kunt u meer lezen over hoe we met de persoonsgegevens omgaan. 

Meer informatie over mantelzorg
Voor mantelzorgers in de gemeente Terneuzen biedt aan-z begeleiding en ondersteuning. Tevens organiseert aan-z regelmatig mantel(ont)zorgmiddagen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de mantelzorgers geïnformeerd over relevante onderwerpen, worden er activiteiten ondernomen en is er gelegenheid om met elkaar te spreken en ervaringen uit te wisselen. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws omtrent mantelzorg.

Vragen?
Heeft u vragen over de Dag van de Mantelzorg, het mantelzorgcompliment of de dienstverlening van aan-z? Neem dan contact met ons op: info@aan-z.eu of 0115-563015.