Mantel(ont)zorgmiddag

Mantel(ont)zorgmiddag

Programma

Mantel(ont)zorgmiddag met een bezoek aan de Braakmanboerderij van Staatsbosbeheer en mogelijkheid om een excursie met een natuurgids door de Braakman te maken. Er is iemand van de WMO aanwezig voor vragen over de WMO.

Toelichting Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Tijdens de middag geven medewerkers van aan-z uitleg over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Denk hierbij aan onderwerpen zoals taxivervoer, aanpassingen in huis, (respijt)zorg voor een zieke partner en huishoudelijke hulp.

Deelnemen?
Indien u graag wilt deelnemen, verzoeken wij u vriendelijk om u zich uiterlijk 11 mei aan te melden per email (info@aan-z.eu), telefonisch (0115 - 56 30 15) of via de website.
Na aanmelding ontvangt u meer informatie.

Inschrijven kan tot en met 11 mei. Vol=Vol