Vroeg- en Voorschoolse Educatie

Vroeg- en Voorschoolse Educatie

Alle kinderen verdienen een goede start op school. Een optimale beheersing van onze taal is daarbij zeer belangrijk.

VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie. Met voorschools bedoelen we de peuter- en kinderopvanggroepen en verwijzen we naar de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.

VVE omhelst een gericht aanbod voor kinderen met een taalachterstand. Het geeft hen de kans om op een speelse manier hun achterstand in te halen, zodat ze een vlotte start kunnen maken op de basisschool. Binnen VVE creëren we een veilige speelomgeving waarin we de totale ontwikkeling van het kind stimuleren. VVE-locaties moeten voldoen aan diverse criteria, die in de OKE-wetgeving vermeld worden. Alle VVE-locaties werken met een gecertificeerd VVE-programma. In de gemeente Terneuzen is dat Uk & Puk of Sporen.

Het VVE-team van aan-z ondersteunt de gemeente bij haar uitvoering van VVE. Tevens ziet het toe op de kwaliteit van het aanbod en biedt het ondersteuning aan organisaties, locaties en pedagogische medewerkers, onder meer via scholing en coaching.

Niet gevonden wat u zocht? Bekijk de volgende pagina('s) eens: