Speelneus

Speelneus

De Speelneus is geopend op vier locaties in de gemeente Terneuzen. Het is een plek in de wijk waar kinderen plezierig kunnen buitenspelen. De Speelneus stelt speelgoed beschikbaar en organiseert activiteiten. De kinderen leren constructief en positief met elkaar en hun omgeving om te gaan. 

Vestigingen en openingstijden
De Speelneus is gevestigd op de schoolpleinen van vier basisscholen in de gemeente Terneuzen. De Speelneus is geopend op de locaties:

 • Sas van Gent, schoolplein Bredeschool De Statie
  Woensdag 13:30 tot 16:00 uur
   
 • Sluiskil, schoolplein Bredeschool Het Mozaïek
  Donderdag 15:00 tot 17:00 uur
   
 • Terneuzen, schoolplein Basisschool De Oude Vaart
  Dinsdag 14:30 tot 17:00 uur
  Donderdag 14:30 tot 17:00 uur
   
 • Westdorpe, plein Basisschool De Kreeke
  Dinsdag 15:00 tot 17:00 uur

Voor wie is de Speelneus?
De Speelneus is een initiatief van aan-z voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. De ouders / verzorgers wordt verzocht hun kind in te schrijven via het inschrijfformulier. Hierin bevestigt de ouder / verzorger de deelname en geeft hij/zij akkoord op de werkwijze van de Speelneus. Het inschrijfformulier biedt de Speelneus de nodige informatie om toezicht en begeleiding te kunnen bieden.

 • Kinderen groep 3 en 4
  Van de ouders / verzorgers van een kind uit groep 3 en 4 verwachten we dat zij hun kind brengen en ophalen bij de Speelneus of dat zij aanwezig blijven.
   
 • Kinderen groep 5 t/m 8
  Kinderen uit groep 5 t/m groep 8 kunnen zelfstandig naar de Speelneus komen en zelfstandig de Speelneus verlaten, mits de ouders / verzorgers hiervoor akkoord verklaren.
   
 • Kinderen groep 1 en 2
  Kinderen van groep 1 en 2 zijn welkom indien er een ouder / verzorger aanwezig is en blijft gedurende het bezoek aan de Speelneus. Het toezicht en de verantwoordelijkheid voor het kind ligt bij de ouder / verzorger.
   
 • Meenemen van vriendjes/vriendinnetjes
  Als er kinderen meekomen naar de Speelneus die niet bij de Speelneus zijn ingeschreven, achten we de ouder / verzorger van het ingeschreven kind als verantwoordelijke. Tevens is hij / zij de contactpersoon voor beide kinderen, zodat wij te allen tijde een verantwoordelijke kunnen bereiken.

Hoe werkt de Speelneus?
De Speelneus is gebaseerd op een positieve benadering en beloning. Inzet en positief gedrag van kinderen wordt beloond met complimenten en/of met neuzo’s. Neuzo’s zijn punten die kinderen kunnen inwisselen voor het gebruiken van speelgoed. Er gelden afspraken en regels voor de omgang met elkaar en het speelgoed.

Verantwoordelijkheid en toezicht
Een jeugdpreventiemedewerker van aan-z biedt toezicht en begeleiding tijdens de openingstijden van de Speelneus. Het toezicht houdt in dat aanwezige kinderen worden geregistreerd en er een veilige speelruimte wordt geboden. De jeugdpreventiemedewerker ziet toe op de naleving van de pleinregels. Daarnaast gelden de met de ouders / verzorgers gemaakte afspraken over het brengen en ophalen van de kinderen. De ouders / verzorgers worden geacht bereikbaar en beschikbaar te zijn gedurende de periode dat het kind bij de Speelneus aanwezig is.

Gezaghebbende ouders / verzorgers blijven verantwoordelijk voor hun kind en voor eventuele schade die tijdens het spelen wordt veroorzaakt. aan-z is niet aansprakelijk voor schades. Indien er sprake is van een medische calamiteit biedt de jeugdpreventiemedewerker medische hulp.

Pleinregels
1. Spelen is leuk! De Speelneus is voor ons allemaal.
2. We gaan respectvol met elkaar om.
3. Ruzie lossen we samen op.
4. We zijn zuinig op de spullen.
5. We ruimen de spullen op waarmee we gespeeld hebben.
6. Afval doen we in de afvalbak.

Informatie
Voor meer informatie over de Speelneus kunt u contact opnemen met aan-z via telefoonnummer: 0115 – 56 30 15 of per e-mail: speelneus@aan-z.eu.